Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze opdrachtgevers. Wij gaan daarom vertrouwelijk om met al uw gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

1. Over ons

Pack & Parcel B.V. – KvK 30098342
Contactpersoon privacy: R. Stijger
E-mailadres: info@pack-parcel.com
Telefoonnummer: 030 – 604 90 58

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we
a. Bedrijfsnaam
b. Voor- en achternaam
c. Geslacht
d. Zakelijk e-mailadres
e. Telefoonnummer
f. Functie contactpersoon
g. Adres
h. BTW nummer

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we in enkele gevallen
a. Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van u zelf verkregen, of verkregen uit openbare registers – zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. In alle gevallen zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor onze wettelijke administratieplicht.

Uitvoering van de overeenkomst
We gebruiken alle gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren en daarover contact met u te kunnen hebben en er een factuur voor te kunnen sturen. Gegevens die we niet voor de facturatie nodig hebben, zullen we verwijderen wanneer u of uw bedrijf geen klant meer bij ons is. Gegevens van contactpersonen zullen we verwijderen zodra we weten dat die persoon niet meer bij het bedrijf werkzaam is. Uiteraard zullen we gegevens ook verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en we de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

Nieuwsbrief
We versturen soms ook een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u zich daarvoor hebt ingeschreven. We verwerken daarom uw naam en e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan u uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde totdat uw zich hebt uitgeschreven.

Facturatie
Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Administratiesysteem
• Accountant
• Analyticsdiensten
• Betaaldiensten
• Nieuwsbriefdiensten
• Drukkerijen
• Verzendorganisaties (Sandd, DPD, UPS, PostNL etc.)

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken. Het zou bij uitzondering kunnen voorkomen dat we er niet aan ontkomen diensten van buiten de EER in te zetten. De bedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren, zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

5. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@pack-parcel.com.

Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkring vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klacht(en) in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: afsluitbare kasten, beveiligde servers, sterke wachtwoorden en beperkte toegang tot gegevens.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren, worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in cookies is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media
Social Media is een belangrijk onderdeel van onze online aanwezigheid. We hebben helaas niet altijd de controle over wat deze social media doen en welke cookies ze plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook
LinkedIn

Advertentiecookies
We plaatsen via onze website een pixel van Facebook om u betere advertenties te kunnen tonen.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden. Er worden via Google Analytics geen persoonsgegevens verzameld. Die opties hebben we uitgeschakeld.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten pack-parcel.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.