Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het is niet toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook niet in een fysieke winkel zou doen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om onderstaand formulier in te vullen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van onderstaand formulier dient u de producten terug te sturen met een printje van de mail die wij u sturen, samen met de factuur.


Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 9,- zullen bedragen.


Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Voor producten die u na opening gebruikt heeft, deze zullen niet geretourneerd kunnen worden


Formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)